Увид у стање пореског дуга

0
167
blank

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су, од 1. јануара, доступне онлајн грађанима и привреди путем портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације www.lpa.gov.rs

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, међу којима и Локалне пореске администрације општине Пећинци, портал Јединственог информационог система ЛПА пружа грађанима и привреди могућност:

–увида у стање пореског дуга по свим рачунима локалних јавних прихода и

–електронског подношења пријава имовине физичких и правних лица.

За приступ наведеном порталу потребна је одоговарајућа пријава на систем и она је омогућена на два начина:

–коришћењем корисничког налога или

–коришћењем квалификованог електронског сертификата.

Електронско подношење пријава омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата.

Грађани који желе да провере стање на рачунима локалних јавних прихода путем интернета, потребно је да претходно отворе кориснички налог.

За отварање корисничког налога грађани пећиначке општине могу да предају захтев у Одељењу за буџет и финансије и утврђивање и налату јавних прихода Општинске управе општине Пећинци на шалтеру у Општинском услужном центру или у канцеларијама 24, 28 и 29 у згради Општине Пећинци.

Након добијања потврде о отвореном налогу са лозинком могу приступити прегледу стања преко интернета путем линка www.lpa.gov.rs

Кориснички налог и лозинку за коришћење онлајн упита стања обвезник, или лице које он овласти, преузима искључиво непосредно у Одељењу за буџет и финансијеи утврђивање и наплату јавних прихода. Овлашћење за физичко лице мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме.

Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи лично (или послати овлашћено лице) у Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

Извор: pecinci.org